Cooperativa de consumidors ecològics a Sant Feliu de Guíxols

  

OBRE'T A UN MON PLE DE SENSIBILITAT

 

 

La Manduca SCCL és una empresa d’economia social i sense ànim de lucre, on les persones sòcies posem en comú la nostra capacitat de compra. Som una cooperativa de consumidors sensibilitzats amb el medi ambient, el territori i la nostra realitat econòmica i social que ja fa 10 anys que funciona a Sant Feliu de Guíxols, al cor del Baix Empordà!

El nostre principal objectiu és conèixer què consumim (qui ho produeix, quins criteris socials i ambientals aplica en el procés de producció, etc.) i així poder escollir conscientment i responsablement el nostre model de consum, doncs pensem que el consum responsable és una peça més per a la transformació social.

Contactem directament amb el pagesos, ramaders i productors per evitar intermediaris innecessaris. Prioritzem els proveïdors que utilitzen recursos propis o propers, i hi establim relacions de confiança, transparència i compromís i els incentivem a seguir amb aquest model productiu potenciant les varietats locals i els productes arrelats al territori. Defensem els nostres drets com a ciutadans a triar realment el que consumim. Practiquem un consum crític, solidari i responsable. Promovem la sobirania alimentària. Seleccionem els nostres proveïdors i productors, assegurant-nos que acompleixen determinats criteris socials i econòmics, a part d'ecològics i ambientals.

 

Donem suport a iniciatives amb sensibilitat afí, relacionades amb l'ecologia, la solidaritat i la justícia social com les xarxes de comerç just i les iniciatives d'estalvi ètic.  Ens sentim compromesos amb el futur del planeta.

 

Vivim el cooperativisme com una forma d'organització social lliure i gratificant perquè l'essència de les persones no és competir, sinó COOPERAR.

 

Estem adherits a Ecoconsum: una xarxa amb més de 20 grups de consum a tot Catalunya

 

Què vol dir consum ecològic i responsable?

Consumir en ecològic vol dir fer-ho de manera responsable reflexionant sobre els productes que es consumeixen i els que es decideix no consumir. Vol dir també reduir el volum d'embolcalls, reutilitzant els imprescindibles el màxim de vegades possibles i reciclant-los quan ja no siguin útils.

Vol dir també reclamar a les administracions públiques suport a aquest model de consum, més sustentable mediambientalment parlant i més just i saludable per a les persones que consumeixen i sobretot més just per les persones que viuen de la producció d'aliments.

 

Per què ser soci de La Manduca?

Per a poder...

-Comprar productes a preus justos i provinents d'un circuit curt.

-Consumir productes procedents d'una agricultura ecològica, responsable amb l'entorn i que doti l'agricultor/a de més independència econòmica.

-Obtenir productes del territori i de temporada, de producció autòctona, amb varietats locals.

-Recolzar les iniciatives de persones valentes que decideixin iniciar-se com a agricultores.

-Participar de la cooperativa de consum, com a moviment social i eina de transformació social efectiva.

- Difondre el missatge del consum responsable i ecològic.

 -Conèixer persones amb les mateixes inquietuds i sensibilitats.